Identyfikacja wizualna

Jedną ze specjalności naszej agencji, jest projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, rozumianej powszechnie jako jednolity, oryginalny zbiór elementów graficznych, składających się na wizerunek firmy – jej odbiór wśród potencjalnych, oraz istniejących już klientów.

Administracja strony internetowej

Administrowanie strony internetowej, polega na sprawowaniu stałej pieczy nad jej zawartością, na modyfikowaniu jej treści i wprowadzaniu zmian technicznych na życzenie klienta.

Proces tworzenia strony internetowej

Na samym początku, nasz konsultant przeprowadza rozmowę, mającą na celu zbadanie profilu firmy oraz Państwa oczekiwań względem strony. Podczas rozmowy, przedstawione zostaną Państwu przykładowe projekty stron z naszego portfolio.